مطالب مرتبط با کلید واژه " قاجار "


تکیه‌ دولت؛ عرصه‌ای برای حضور اجتماعی دربار

تکیه‌ دولت؛ عرصه‌ای برای حضور اجتماعی دربار

یکی از راه‌های خروج زنان از اندرونی، شرکت در مراسم تکیه دولت بود... شاه در برگزاری مراسم آیینی محرم در کنار توجه به مذهب به دنبال کسب مشروعیت در میان مردم بود... برقراری ارتباط نیمه مستقیم میان شاه و مردم از جمله ویژگی‌‏های برگزاری مراسم مذهبی در تکیه دولت بود... برگزاری مراسم مذهبی در تکیه دولت این امکان را برای زنان عادی جامعه فراهم می‌‏آورد که همسران شاه و زنان اشراف را از نزدیک ببینند...دو ماه تبلیغات اجتماعی - دینی در حکم برگزاری یک فستیوال مذهبی و دوره آموزش اندیشه‌‏های مذهبی بود.

ادامه مطلب