مطالب مرتبط با کلید واژه " خرازی "


خرازی: ژیسکاردستن گفت امیدی به ماندن شاه نداشتیم

خرازی: ژیسکاردستن گفت امیدی به ماندن شاه نداشتیم

ژیسکاردستن می‌گفت در آن مقطع طبق اطلاعاتی که داشتیم دیگر امیدی برای حمایت از رژیم شاه و استقرار نظام شاهنشاهی باقی نمانده بود. از حرف‌هایش اینگونه استنباط کردم که آن‌ها در گوادلوپ تسلیم محض خواسته‌های مردم ایران شده بودند.

ادامه مطلب