مطالب مرتبط با کلید واژه

صادق طباطبایی


همه دوستان ایرانی قذافی / بررسی جناح‌بندی‌های داخلی بر سر رابطه با لیبی

همه دوستان ایرانی قذافی / بررسی جناح‌بندی‌های داخلی بر سر رابطه با لیبی

محمد منتظری، جلال‌الدین فارسی و ابوشریف اصلی‌ترین چهره‌های مرتبط با لیبی بودند...آیت‌الله منتظری نیز به تبعیت از فرزندش از هواداران رابطه با لیبی بود...با وقوع قضیه مک فارلین مشخص شد که نقش لیبی در مسائل داخلی ایران هنوز تمام نشده است.

ادامه مطلب