مطالب مرتبط با کلید واژه

عبدالکریم سروش


مصاحبه دکتر سروش با استاد شهید مرتضی مطهری

مصاحبه دکتر سروش با استاد شهید مرتضی مطهری

برای شناخت ریشه‌های‏ انقلاب، باید بخصوص تاریخ پنجاه ‌ساله، بلکه صد ساله اخیر را به خوبی‏ تحلیل کنیم؛ یکی از این ریشه‌ها، استبداد خشنی بود که در این مدت بر جامعه ما حاکم بود، عامل دیگر استعمار بود...جریحه‌دار شدن عواطف اسلامی، عامل اصلی هماهنگ کننده نیروهای مردم بود. به قول یکی از اساتید ادبا در بررسی تاریخ دوره مغول آدم می‌بیند که مغولان همه جا را ویران کردند، اما مردم نمی‌گویند ایران از دست رفت بلکه همه جا می‌گویند اسلام از بین رفت، ‏ یعنی برای مردم ایمان عزیزتر از وطن بود.

ادامه مطلب