مطالب مرتبط با کلید واژه

غفوری فرد


غفوری‌فرد در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: قرار بود ایران سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای منطقه را تامین کند

غفوری‌فرد در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: قرار بود ایران سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای منطقه را تامین کند

کشورهای غربی پیش از انقلاب برای بستن قرارداد هسته‌ای با ایران با یکدیگر مسابقه داشتند... شاه در فاصله سال‌های ۵۱ تا ۵۵ چندین قرارداد هسته‌ای برای راه‌اندازی نیروگاه‌های اتمی منعقد کرد و قرار بود تا سال ۶۵ ما حدود ۲۲ هزار مگاوات نیروگاه هسته‌ای داشته باشیم که دو واحد ۱۲۰۰ مگاواتی آن در همین نیروگاه بوشهر بود...آقای موسوی به من زنگ زد و گفت می‌خواهم از شما اجازه بگیرم و سازمان انرژی اتمی را زیر نظر دفتر نخست‌وزیری بیاورم. می‌خواهم با این موضوع فعال‌تر و دقیق‌تر برخورد کنیم.

ادامه مطلب