تقویم


۱۸ فروردین ۱۳۵۸ | هویدا اعدام شد

۱۸ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ ایرانی: در روز ۱۸ فروردین ۱۳۵۸ امیرعباس هویدا نخست‌وزیر دوران پهلوی در فاصله سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۴۳ اعدام شد.   روزنامه کیهان فردای ...