تقویم۱۰ شهریور ۱۳۴۱ | بویین زهرا لرزید

۱۰ شهریور ۱۳۹۸

تاریخ ایرانی: در روز ۱۰ شهریور ۱۳۴۱ شمسی مصادف با اول سپتامبر ۱۹۶۲ زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۷.۲ ریشتر شهرستان بویین‌زهرا ...