کودتا علیه آلنده به روایت تصویر

۲۰ شهریور ۱۳۹۲ | ۱۷:۱۲ کد : ۳۵۴۳ تاریخ مصور
کودتا علیه آلنده به روایت تصویر
 تاریخ ایرانی: ۴۰ سال پیش در روز ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳، درست ۲۰ سال بعد از کودتای سیا علیه دکتر محمد مصدق در ایران، سازمان جاسوسی آمریکا در عملیاتی با همکاری ارتش و گروهی از عوامل داخلی، بار دیگر موفق شد در کودتایی خونین، دولتی ملی را سرنگون و سالوادور آلنده، رئیس‌جمهور قانونی شیلی را از کار برکنار کند. کودتایی که در جریان آن هزاران تن از جمله خود آلنده، کشته و یا ناپدید شدند. در پی سقوط دولت آلنده، ژنرال آگوستو پینوشه فرماندۀ وقت ارتش و رهبر کودتای ۱۱ سپتامبر خود را رئیس‌جمهور خواند و به مدت ۱۷ سال در این سمت ماند. به مناسبت چهلمین سالروز این کودتا، «تاریخ ایرانی» عکس‌هایی از آن روز را که پیش‌تر در Corbis و AP منتشر شده‌اند، بازنشر می‌کند.
 

کلید واژه ها: آلنده شیلی پینوشه


نظر شما :