اسناد و اسرار کودتای ۲۸ مرداد

بهار بهترین زمان برای کودتاست

بهار بهترین زمان برای کودتاست

نمی‌خواهیم ایده‌ کودتا را کامل رد کنیم، ولی باید تلاشی جدی‌تر برای دستیابی به توافق نفتی با دولت مصدق صورت گیرد.

دستور توقف کودتا

دستور توقف کودتا

سند منتشر شده: ما نباید در هیچ‌گونه عملیات دیگری علیه مصدق شرکت کنیم که مبادا رد سیا مشخص شود.

کودتاهای موازی علیه مصدق

کودتاهای موازی علیه مصدق

اسناد جدید اطلاعات جالبی را در مورد یک کودتای دیگر توسط ابوالقاسم امینی، وزیر دربار افشا می‌کند.

حقوق‌بگیران ایرانی سیا

حقوق‌بگیران ایرانی سیا

سرعت غیرمعمول انتشار اسناد کودتا این باور را تقویت می‌کند که تصمیم ترامپ انگیزه سیاسی داشته است.

سند شکست کودتا منتشر شد

سند شکست کودتا منتشر شد

وزارت خارجه دوره رکس تیلرسون طی دو ماه تصمیم می‌گیرد اسناد کودتا را منتشر کند. جزئیات زیادی از کودتا مشخص شد.