تاریخ جهان

هراس از کابوس اتمی

هراس از کابوس اتمی

بازمانده فاجعه هیروشیما، گورباچف و البرادعی از تهدید هسته‌ای می‌گویند