خاطرات مسئول سابق میز ایران در وزارت خارجه آمریکا

۵۰ هزار آمریکایی در ایران بودند

۵۰ هزار آمریکایی در ایران بودند

یک بار سفیر گفت دکترهای فرانسوی آمده‌اند بالاسرش و شاه دارد وصیت‌نامه می‌نویسد...عراق خطری بود که ما برای توجیه خریدهای شاه پیش می‌کشیدیم چون خطر دیگری وجود نداشت. من که قضیهٔ عراق را جدی نمی‌گرفتم...اگرچه هنوز هیچ نشانی از ناآرامی‌های سیاسی نبود، اما کلی از مردم بابت مسائل اقتصادی دلخور و دلواپس بودند...واکنش شاه در قبال تورم، واکنش معمول تمامیت‌خواه‌ها بود، مهار قیمت‌ها به زور و به فرمان...گفتم آنجا هیچ اقتصاددانی نیست که به شاه بگوید چطور باید مهار توسعهٔ بی‌حساب کشورش را به دست بیاورد.

ادامه مطلب
آمریکا درباره دوام شاه هیچ تردیدی نداشت

آمریکا درباره دوام شاه هیچ تردیدی نداشت

کارمند سی‌آی‌ای می‌گفت حکومت شاه از شوروی هم استبدادی‌تر است...مخالفان شاه راحت رو نشان نمی‌دادند... شخص شاه کاملاً منطقهٔ ممنوعه بود. من از خودم می‌پرسیدم چطور آدمی که در ایالات متحده دکترا گرفته و برگشته به ایران تا کارش را بکند یا یک تاجر، می‌پذیرد که حتی نتواند در مورد مالیات‌های داخلی یا خدمات عمومی ناکافی و نامناسب دولت اعتراض کند...خودبزرگ‌بینی شاه در آن دوران مانع تشخیص این می‌شد که در مورد مخالفت‌های داخلی گرفت‌‌وگیرهایی هست.

ادامه مطلب