آدم‌سوزی در سینما رکس

در خیابان‌های آبادان با یاد سینما رکس/ همشهریان قربانیان از آدم‌سوزان در خرماپزان می‌گویند

در خیابان‌های آبادان با یاد سینما رکس/ همشهریان قربانیان از آدم‌سوزان در خرماپزان می‌گویند

سینما که سوخت، جنازه‌ها را آوردند خاکستان. جنازه که نه، چربی‌های سوختهٔ آدم، «صدای پوکیدن جمجمه می‌آمد. شعله‌ها شفاف بودند.»...انقلاب از همین سینما شروع شد. همین یک ماه پیش رفتم دیدم قبرها را کنده‌اند و زمینش را صاف کرده‌اند و اسمش را گذاشته‌اند یادبود سینما رکس آبادان...قبری برای یادبود باقی نگذاشته بودند...همیشه دوست داشتم بدونم سینما کجای فیلم «گوزن‌ها» آتیش گرفت. شاید جایی که "سد رسول" داد می‌زد: میـــای؟ یا بیـــام؟...خیلی‌ها معتقدند مشعل انقلاب با شعله‌های سینما رکس روشن شد.

ادامه مطلب
آتش‌سوزی سینما رکس و عاملان نامعلومش/ آتشی که بر هیزم انقلاب افتاد

آتش‌سوزی سینما رکس و عاملان نامعلومش/ آتشی که بر هیزم انقلاب افتاد

در مورد عاملان آتش‌سوزی سینما رکس نظریه‌های بسیاری شنیده‌ام اما هیچ شواهد قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که یکی از آن‌ها را اثبات کند.‌‌ همان طور که حکومت شاه نیز اعلام کرده بود ماجرا نمی‌توانست کار تندروهای اسلامی باشد...برخی انگشت اتهام خود را به سوی ساواک نشانه گرفتند.... اگر این کشتار را حکومت انجام داده باشد باید گفت که نسنجیده‌ترین کار ممکن را کرد...فاجعه سینما رکس برداشت اکثریت خاموش و مردد مردم ایران را تغییر داد تا با جنبش ضد شاه همدلی پیدا کنند.

ادامه مطلب