وقایع اتفاقیه

عزل رضاشاه در شهریور سیاه

عزل رضاشاه در شهریور سیاه

اینکه چرا رضاشاه عزل یا مجبور به کناره‌گیری شد از موضوعاتی است که در حافظه تاریخی ایرانی‌ها موضوعی بی‌اهمیت پنداشته شده است

چه کسی تختی را کشت؟

چه کسی تختی را کشت؟

تراژدی تختی، همدستی همه ماست با تقدیری که ابرمرد می‌سازد و بر زمین می‌اندازد