مقالات

ناگفته‌های سفیر ایران در شوروی

ناگفته‌های سفیر ایران در شوروی

ناصر نوبری، سفیر وقت ایران در اتحاد جماهیر شوروی در برنامه جهان‌آرا شبکه افق گفت: «بدنه روس ذهنش این بود که اگر یک زمانی لازم شد باید مرزهای ایران را رد کند و داخل بیاید، ...