مطالب مرتبط با کلید واژه

بشارتی


بشارتی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: به آقای ناطق گفتم شیخنا رای نیاوردید

بشارتی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: به آقای ناطق گفتم شیخنا رای نیاوردید

به نقل از مرحوم کیومرث صابری در مجله گل آقا گفتند "بنویسید خاتمی، بخوانید ناطق نوری." عده‌ای هم مثل آقای مرعشی، رئیس دفتر آقای هاشمی در این باره مانور می‌دادند...فقط آقای سیدرضا زواره‌ای بود که گفت تقلب شده است. با زواره‌ای تماس گرفتم گفتم کجا تقلب شده است؟ گفت حالا چرا ناراحتی، حالا بگذار در این فضا تنوعی باشد!

ادامه مطلب