مطالب مرتبط با کلید واژه

تکمیل همایون


تکیه‌ دولت؛ عرصه‌ای برای حضور اجتماعی دربار

تکیه‌ دولت؛ عرصه‌ای برای حضور اجتماعی دربار

یکی از راه‌های خروج زنان از اندرونی، شرکت در مراسم تکیه دولت بود... شاه در برگزاری مراسم آیینی محرم در کنار توجه به مذهب به دنبال کسب مشروعیت در میان مردم بود... برقراری ارتباط نیمه مستقیم میان شاه و مردم از جمله ویژگی‌‏های برگزاری مراسم مذهبی در تکیه دولت بود... برگزاری مراسم مذهبی در تکیه دولت این امکان را برای زنان عادی جامعه فراهم می‌‏آورد که همسران شاه و زنان اشراف را از نزدیک ببینند...دو ماه تبلیغات اجتماعی - دینی در حکم برگزاری یک فستیوال مذهبی و دوره آموزش اندیشه‌‏های مذهبی بود.

ادامه مطلب
سیدضیاء، عامل سرکوب روشنفکری اصیل و ملی ایران

سیدضیاء، عامل سرکوب روشنفکری اصیل و ملی ایران

سیدضیاء با شعار عدالت بیانیه صادر می‌‏کرد و به دلیل ناتوانی‏‌های مدیریتی و سیاسی که داشت و نیز تضاد سیاستمداران انگلیسی در مورد ادامه کار او، سرانجام شکست خورد و پس از چند «دگرگونی» کوتاه مدت سرانجام نظام دیکتاتوری و استبداد بر جامعه تسلط پیدا کرد...به قول مرحوم مصدق «به اتکای قوای خارجی قیام کردن و به روی هموطنان تیغ کشیدن و آنان را توهین کردن و حبس نمودن کار وطن‌پرستان و آزاد مردان نیست.»... سیدضیاء را نمی‌توان در زمره روشنفکران ایرانی اعم از جناح اصیل یا انحرافی قرار داد.

ادامه مطلب