مطالب مرتبط با کلید واژه " آلمان "


کودک سربازان هیتلری

کودک سربازان هیتلری

تیپ ۱۲ زرهی جوانان هیتلری از جوانان ۱۷ ساله تشکیل شده بود و همین یگان بود که در جبهه فرانسه هزاران کشته و زخمی داد.

ادامه مطلب
فوتوریست‌های فاشیست

فوتوریست‌های فاشیست

دوران فوتوریسم با یک دروغ آغاز شد. روز ۲۰ فوریه ۱۹۰۹ مانیفست فوتوریستی منتشر شد؛ جنبشی که در واقع هنوز وجود نداشت.

ادامه مطلب
طلوع ستاره بخت هیتلر

طلوع ستاره بخت هیتلر

هیتلر به هوادارانش قول داد «یک امپراتوری جدید» بسازد، امپراتوری‌ای که نه از بالا به پایین که از پایین به بالا ساخته خواهد شد.

ادامه مطلب