مطالب مرتبط با کلید واژه

حسینیه ارشاد


ساواک می‌خواست از شریعتی یک کسروی بسازد

ساواک می‌خواست از شریعتی یک کسروی بسازد

دکتر شریعتی به من گفت مساله سینما و هنر را جدی بگیر...دکتر شریعتی یک سوسیالیست بود که مذهب را به عنوان زبانی برای ارتباط با توده‌های مردم انتخاب کرده بود...آرم حسینیه ارشاد را ما طراحی کردیم. بعدا گفتند اسم‌های عمر و عثمان در آرم حسینیه ارشاد است...با معماری حسینیه ارشاد موافق نبودیم. یک جور فکر می‌کردیم طرح کلیسا است...با مهندس عبدالعلی بازرگان، مهندس میرحسین موسوی، مهندس حمید نقره‌کار، حسن آلادپوش و حسن هندی شرکت سمرقند را تشکیل دادیم... سر تئا‌تر «سربداران» همه را بازداشت کردند.

ادامه مطلب