مطالب مرتبط با کلید واژه

اوکراین


انفجار چرنوبیل؛ هراس از تکرار فاجعه؟

انفجار چرنوبیل؛ هراس از تکرار فاجعه؟

فاجعه هسته‌ای چرنوبیل ۳۶ ساله شد. پیامدها و ویرانی‌های آن به این زودی‌ها پایان نخواهد یافت. شاید به همین دلیل است که نام چرنوبیل به این سادگی‌ها از یاد نمی‌رود. محیط اطراف نیروگاه چرنوبیل، دست‌کم باید تا سه هزار سال آینده خالی از سکنه بماند. به گفته دانشمندان، سکونت، کشاورزی یا دامداری در زمین‌های اطراف چرنوبیل دست‌کم تا ۲۰ هزار سال آینده ممکن نیست. چرنوبیل حدود ۴۰۰ بار بیش از بمب اتمی هیروشیما ماده آلوده رادیواکتیو به جو زمین وارد کرد.

ادامه مطلب