مطالب مرتبط با کلید واژه

آیت الله مطهری


در حکومت اسلامی احزاب‏ غیراسلامی هم آزادند/ سخنرانی آیت‌الله مرتضی مطهری در دانشکده الهیات

در حکومت اسلامی احزاب‏ غیراسلامی هم آزادند/ سخنرانی آیت‌الله مرتضی مطهری در دانشکده الهیات

نباید اینگونه فکر کرد که چون اینجا دانشکده ‏الهیات است، نباید در آن مارکسیسم تدریس شود. خیر مارکسیسم‏ باید تدریس شود، آن هم توسط استادی که معتقد به مارکسیسم ‏است.

ادامه مطلب