مطالب مرتبط با کلید واژه

ناصر نوبری


ناگفته‌های سفیر ایران در شوروی

ناگفته‌های سفیر ایران در شوروی

ناصر نوبری، سفیر وقت ایران در اتحاد جماهیر شوروی در برنامه جهان‌آرا شبکه افق گفت: «بدنه روس ذهنش این بود که اگر یک زمانی لازم شد باید مرزهای ایران را رد کند و داخل بیاید، همان‌ جوری که در اوکراین آمدند.»

ادامه مطلب