مطالب مرتبط با کلید واژه " منتجب‌ نیا "


منتجب‌نیا در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: خلخالی ‌گفت احکام اعدام من زیاد نبود، سر و صدایم زیاد بود

منتجب‌نیا در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: خلخالی ‌گفت احکام اعدام من زیاد نبود، سر و صدایم زیاد بود

آقای خلخالی از آقای کروبی خواست تولیت و مدیریت مدرسه عبدالعظیم حسنی را به عهده گیرند...ایشان در چندین جلسه مجمع روحانیون مبارز بیان کردند من اگر اعدام می‌کردم و حکم مجازاتی صادر می‌کردم، سر و صدا داشتم و به لفظ خودش «اشتلم» می‌خواندم لذا در همه جا می‌پیچید و البته وحشت در دل ضدانقلاب ایجاد می‌کرد. او می‌گفت من احکام اعدام و مجازاتم نسبت به بقیه آن چنان زیاد نیست و این غرض‌ورزی است و من تنها به دلیل مصاحبه و بیان این اعمال در تیررس این مسائل قرار گرفتم.

ادامه مطلب
 منتجب‌نیا در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: امام بر انشعاب از جامعه روحانیت مبارز تاکید داشت

منتجب‌نیا در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: امام بر انشعاب از جامعه روحانیت مبارز تاکید داشت

امام شخصاً تا قریب یک ماه پیش از پذیرش قطعنامه، و یا شاید هم کمتر، مصمم بود جنگ را ادامه دهند...مسئولان نظامی، سیاسی، سیاست خارجی، رئیس جمهور وقت، نخست وزیر وقت، همه و همه بالاتفاق ادامه جنگ را منتفی دانستند...اقلیتی در مجلس حضور داشت که با وجود جمعیت به نسبت کم، مصمم بودند با دولت موسوی برخورد کنند.

ادامه مطلب