۱۳ هزار روز از ربوده شدن مهمان قذافی گذشت

تقدیر امام موسی صدر اسیر


راز جذابیت رهبر شیعیان لبنان
اسطورۀ امام موسی صدر-۱
موسی صدر شهروندی ایرانی بود که سال ۱۳۳۸ ازش خواستند برود به لبنان و رهبر جامعهٔ شیعیان شهر صور شود، چون بر سر هیچ لبنانی‌ای برای نشستن در این جایگاه توافق نبود...موسی صدر یکی از جذاب‌ترین شخصیت‌های سیاسی‌ است که در خاورمیانهٔ مدرن ظهور کرد...جذابیت او محدود به شیعیان نمی‌شود...ابعاد دندی‌گونه وجههٔ عمومی امام موسی صدر شیفتگی‌ برمی‌انگیخت...دغدغهٔ من نه شخص موسی صدر بلکه وجههٔ اوست؛ «افسانه» یا به بیان دقیق‌تر اسطورهٔ اوست که می‌کوشم تفسیرش کنم.
امام موسی صدر با زنان بی‌حجاب تعامل خوبی داشت
خاطرات منتشر نشده فاطمه طباطبایی- ۲
احساس کردم که همۀ بی‌حجاب‌ها الزاماً بی‌دین نیستند. در لبنان دیدم افرادی هستند که واقعا حجاب ندارند اما خیلی دین دارند و کار خیر می‌کنند، کار فرهنگی می‌کنند... می‌دیدم خانم‌هایی که مسیحی یا مسلمان بودند و حجاب درستی نداشتند، دعوت می‌کردند و امام موسی صدر می‌رفتند منزلشان...خانمی می‌‌آمد که چریک بود. بعد دایی جان خیلی از او تعریف می‌کرد. برای من خیلی عجیب بود. بعد از انقلاب برای ما عادی شد...قم و شهری که من بودم و علمای قم هم محیطشان خیلی متفاوت بود با محیط لبنان و بیروت.
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.