۱۳ هزار روز از ربوده شدن مهمان قذافی گذشت

تقدیر امام موسی صدر اسیر


هواری بومدین، امام صدر را قانع کرد که به لیبی برو و با معمر قذافی دیدار کن برای حرکت ملی... بعدا شنیدم که بومدین وقتی حکایت ناپدید شدن امام موسی صدر را شنید خشمگین شد و وقتی از قذافی پرسید، او جواب روشنی نداد...امام موسی صدر خشمگین شد و گفته می‌شود که به قذافی گفت تو چیزی از دین نمی‌فهمی و به اسلام و پیامبر گستاخی می‌کنی، معمر قذافی هم خشمگین شد. امام صدر، قذافی را توبیخ کرد. برای همین امام موسی صدر را گرفتند. او و دو همراهش را بردند به جایی که تا به امروز مشخص نیست.
کارنامه موسی صدر در لبنان؛ بیداری شیعی با مشارکت اجتماعی
ایدئولوژی مذهبی چگونه سطح اجتماعی شیعیان را ارتقا داد؟
موسی صدر متعلق به نسلی است که می‌خواهند به مدد علوم دینی اسلامی برای مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی راه‌حل ارائه دهند...بخشی از انگیزه مبارزه موسی صدر، نبرد با ایده‌های چپ‌گرایی بود که در جامعه نفوذ داشتند...وی جامعه شیعیان را تحکیم بخشید و باعث یک بسیج اجتماعی شد که به او اجازه داد علیه رقیبان سیاسی و اجتماعی موضع بگیرد...دهه ۶٠ نقطه عطفی در ظهور جامعه شیعه در لبنان بود. موسی صدر به شیعیان لبنان لحن، ایدئولوژی، بنیادهای جدید و عناصر مهمی برای استقلال و رهایی داد.
قهرمان دورۀ گذار؛ از امل تا عمل
اسطورۀ امام موسی صدر-۴
دندی‌ایسم واپسین جرقهٔ قهرمانی در عصر سیطرهٔ انحطاط است...زمانهٔ فعالیت‌های موسی صدر توضیح‌دهندهٔ بخشی از روند پیدایش و تکوین این اسطوره است...قطع رابطهٔ صدر با شاه را تداوم رابطهٔ حکومت ایران با اسرائیل در دورانی تسریع کرد که اسرائیل شروع کرده بود به استفاده از بمب‌های فسفری به قصد نابود کردن محصولات کشاورزی جنوب لبنان... موسی صدر بهبود وضع زندگی مردمش را می‌خواست و گفته، «ما نه راست و نه چپ‌ بلکه رهروی راه عدالتیم.»...تلاش‌های صدر در بهبود جایگاه شیعیان لبنان تاثیر داشت.
شگفتی‌های نجیب‌زادۀ عجیب
اسطورۀ امام موسی صدر-۳
اوایل دههٔ ۱۳۴۰ مسیحیانی بودند که به دیدشان امام موسی صدر خصایل و هیبت مسیح را داشت... کریم بقرادونی، از روشنفکران برجستهٔ حزب مسیحیان مارونی لبنان به یاد می‌آورد که صدر «آدم جذابی بود که به ظاهر و لباسش می‌رسید و در رفتار و سخنرانی‌هایش دقت داشت.»... در موسی صدر، گرایش به حیرت‌زده کردن، در هیچ موردی به اندازهٔ روش‌های تلاشش برای پر کردن شکاف میان مسلمانان و مسیحیان مشهود و بارز نیست... صدر با لبنان زمان خودش هیچ پیوند اجتماعی یا ملی مستقیمی نداشت.
در روایات شیعی در مورد هر دوازده امام آمده که قامت چشمگیر و لباس آراسته داشته‌اند. در ایران، آیت‌الله خمینی و بهشتی، قطعاً با این تصویر آرمانی منطبق بودند...در اروپای قرن نوزدهم، پاپ لئوی سیزدهم به چشم بسیاری آدم‌ها یک دندی بود. در دوران ما شخصیت نخستین رئیس‌جمهور قبرس، اسقف ماکاریوس که اتفاقاً موسی صدر را اغلب با او مقایسه می‌کنند، دندی‌طور به نظر می‌آید...دندی هم احترامی برای دولت قائل نیست و هم مطیع است...دندی نظم اجتماعی را دست می‌اندازد اما شورشی نیست.
راز جذابیت رهبر شیعیان لبنان
اسطورۀ امام موسی صدر-۱
موسی صدر شهروندی ایرانی بود که سال ۱۳۳۸ ازش خواستند برود به لبنان و رهبر جامعهٔ شیعیان شهر صور شود، چون بر سر هیچ لبنانی‌ای برای نشستن در این جایگاه توافق نبود...موسی صدر یکی از جذاب‌ترین شخصیت‌های سیاسی‌ است که در خاورمیانهٔ مدرن ظهور کرد...جذابیت او محدود به شیعیان نمی‌شود...ابعاد دندی‌گونه وجههٔ عمومی امام موسی صدر شیفتگی‌ برمی‌انگیخت...دغدغهٔ من نه شخص موسی صدر بلکه وجههٔ اوست؛ «افسانه» یا به بیان دقیق‌تر اسطورهٔ اوست که می‌کوشم تفسیرش کنم.
امام موسی صدر با زنان بی‌حجاب تعامل خوبی داشت
خاطرات منتشر نشده فاطمه طباطبایی- ۲
احساس کردم که همۀ بی‌حجاب‌ها الزاماً بی‌دین نیستند. در لبنان دیدم افرادی هستند که واقعا حجاب ندارند اما خیلی دین دارند و کار خیر می‌کنند، کار فرهنگی می‌کنند... می‌دیدم خانم‌هایی که مسیحی یا مسلمان بودند و حجاب درستی نداشتند، دعوت می‌کردند و امام موسی صدر می‌رفتند منزلشان...خانمی می‌‌آمد که چریک بود. بعد دایی جان خیلی از او تعریف می‌کرد. برای من خیلی عجیب بود. بعد از انقلاب برای ما عادی شد...قم و شهری که من بودم و علمای قم هم محیطشان خیلی متفاوت بود با محیط لبنان و بیروت.
تلگراف‌های امام خمینی برای پیگیری سرنوشت موسی صدر
خاطرات منتشر نشده فاطمه طباطبایی -۱
فکر می‌کردیم ماجرای امام موسی صدر دو روزه حل می‌شود...دکتر چمران جلساتی دربارۀ پیگیری سرنوشت امام می‌‌گذاشت. من و احمد با هم می‌رفتیم. فکر می‌کنم دکتر یزدی هم بود. در این جلسات بیشتر این ایده مطرح می‌شد که کار از طریق چند حقوقدان بین‌المللی انجام بگیرد. طرح خیلی هم پخته شد و همه راضی بودند. بالاخره به جمع‌بندی رسیدیم که چند نفر باشند...احمد بیشتر شخصی می‌آمد البته به امام گزارش هم می‌داد. یادم هست وقتی بر‌می‌گشتیم همین مساله را برای حضرت امام مطرح کرد که پیشنهادی شده و به این جمع‌بندی رسیدیم.
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.