وقایع اتفاقیه

شاه عباس با ردای مسیح چه کرد؟

شاه عباس با ردای مسیح چه کرد؟

شاه عباس قبای مسیح را به نشانه حسن‌نیت و برقراری پیوند دیپلماتیک به سفیر ایران می‌سپارد که عازم مسکو شده و آن را تحویل تزار روس دهد.

پیوند تاریخی ارمنی و آذری زیر چتر ایرانیت

پیوند تاریخی ارمنی و آذری زیر چتر ایرانیت

تا پیش از مداخلۀ بیگانگان در مناسبات قفقاز جنوبی هرگز اختلافی میان مسلمانان قفقاز و ارامنه وجود نداشته است و این مردم در فضایی آکنده از دوستی و محبت، زیر چتر «ایرانیت» در کنار یکدیگر ...