مقالات

یرواند آبراهامیان: نوستالژی رضاشاه ناشی از تفسیر نادرست تاریخ است

یرواند آبراهامیان: نوستالژی رضاشاه ناشی از تفسیر نادرست تاریخ است

تاریخ ایرانی: یرواند آبراهامیان، مورخ و استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه باروک نیویورک در مصاحبه با «صدای آمریکا» گفته «نوستالژی رضاشاه ناشی از سوءتفاهم و تفسیر نادرست از تاریخ است.»