مطالب مرتبط با کلید واژه

فرقه دموکرات آذربایجان


بابک امیرخسروی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: آذربایجان در گلوی استالین گیر کرد

بابک امیرخسروی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: آذربایجان در گلوی استالین گیر کرد

هدف استالین سلطه بر آذربایجان و کردستان و وارد کردن این بخش ایران به اقمار شوروی بود...فرقه دموکرات آذربایجان یک جنبش آزادیخواهانه و ملی نبود... استالین لحظه به لحظه رویداد‌های آذربایجان را دنبال می‌کرد و دستور صادر می‌کرد...ماجرای آذربایجان برای استالین به صورت یک مهره شطرنج، در صحنه داد و ستدهای سیاسی جهانی وی بود... قوام‌السلطنه از نادر کسانی است که استالین را فریفت و متوجه شد که فرقه دموکرات یک ابزار برای فشار سیاسی به ایران بود... با بستن قرارداد نفت، استالین پشت فرقه دموکرات را خالی کرد.

ادامه مطلب