مطالب مرتبط با کلید واژه

دادگاه مصدق


شاه با اعدام مصدق موافقت کرد

شاه با اعدام مصدق موافقت کرد

در صورت بروز اقدامی از سوی حزب توده، شاه دستور داده نگهبانان مصدق درجا او را بکشند...حزب توده ظرف سی روز آتی حمله‌ای برای نجات مصدق انجام خواهد داد.

ادامه مطلب