مطالب مرتبط با کلید واژه

میرزا رضا کرمانی


قتل ناصرالدین شاه در گفت‌وگوی تاریخ ایرانی با ویلم فلور: میرزا رضا آنارشیستی تنها بود

قتل ناصرالدین شاه در گفت‌وگوی تاریخ ایرانی با ویلم فلور: میرزا رضا آنارشیستی تنها بود

قتل ناصرالدین شاه یک عمل تروریستی نبود...در طی مشروطه، به میرزا رضا به عنوان مهیا کننده جاده انقلاب درود فرستاده می‌شد...نیت سیاسی در این قتل دخیل نبود...بدون قتل ناصرالدین شاه، انقلاب مشروطه به هر صورت اتفاق می‌افتاد.

ادامه مطلب
انگیزه ترور ناصرالدین شاه هنوز مبهم است/ پاسخ‌های حسین آبادیان به پرسش‌های تاریخ ایرانی

انگیزه ترور ناصرالدین شاه هنوز مبهم است/ پاسخ‌های حسین آبادیان به پرسش‌های تاریخ ایرانی

بعید می‌دانم ترور ناصرالدین شاه تحت تأثیر اندیشه‌های سیدجمال بوده باشد...زمانی که شاه ترور شد، سیدجمال در قید حیات نبود، پس نمی‌توانست انتساب این ترور را به خود سلبا یا ایجاد تکذیب یا تأئید کند.

ادامه مطلب
شلیکی به سقف بسته استبداد مطلقه- داریوش رحمانیان

شلیکی به سقف بسته استبداد مطلقه- داریوش رحمانیان

معروف است که به میرزا رضا کرمانی در زندان گفتند: به فرض که شاه ظالم بود و تو او را کشتی اما کدام بیسمارکی را جلوی دروازه تهران دیده بودی که جایگزین ناصرالدین شاه کنی؟... قتل شاه قاجار، خداحافظی با استبداد مطلقه بود و انقلاب مشروطه مقوم این دستاورد.

ادامه مطلب
ایدئولوژی و ترور/ آیا باید میرزا رضا را بدعت‌گذار تروریسم سیاسی در ایران دانست؟- هیلاری پارکر، استاد تاریخ دانشگاه کمبریج

ایدئولوژی و ترور/ آیا باید میرزا رضا را بدعت‌گذار تروریسم سیاسی در ایران دانست؟- هیلاری پارکر، استاد تاریخ دانشگاه کمبریج

ترور سیاسی ناصرالدین شاه در بستری متفاوت شکل گرفت و شاید بتوان آن را به عنوان یکی از اولین نمونه‌های عملیات چریکی شناسایی کرد...میرزا رضا در اعترافاتش نامی از سید جمال نبرد و از جور ناصرالدین شاه و بی خیالی‌ها و عیش‌هایش ناراحت بود.

ادامه مطلب
ترور ناصرالدین شاه در گفت‌وگوی تاریخ ایرانی با مازیار بهروز / ترور شاه قاجار خودسرانه بود

ترور ناصرالدین شاه در گفت‌وگوی تاریخ ایرانی با مازیار بهروز / ترور شاه قاجار خودسرانه بود

ترور ناصرالدین شاه الزاما به معنی اقدام سیاسی حساب شده برای بهره‌برداری سیاسی نبوده است...این ترور متاثر از رمانتیک‌های انقلابی و فضای جهانی نبود...ترور ناصرالدین شاه زمینه‌ساز انقلاب مشروطیت نبود.

ادامه مطلب
گلوله انتقام بر قلب شاه قاجار/ روایت ترور ناصرالدین شاه توسط میرزا رضای کرمانی

گلوله انتقام بر قلب شاه قاجار/ روایت ترور ناصرالدین شاه توسط میرزا رضای کرمانی

اگر نبود عداوت شخصی سیدجمال‌الدین در حق ناصرالدین شاه بابت بدرفتاری و تبعید از ایران، شاید میرزا رضا هیچ وقت دست به کاری چنین بزرگ نمی‌زد... شاه جدید اگرچه خیال کشتن میرزا رضا را نداشت اما به تحریک یکی از روحانیون دربار دستور به قتل او داد.

ادامه مطلب
هم‌عقیده من در این شهر و مملکت بسیار است/ بخش‌هایی از متن بازجویی میرزا رضا کرمانی در نظمیه تهران

هم‌عقیده من در این شهر و مملکت بسیار است/ بخش‌هایی از متن بازجویی میرزا رضا کرمانی در نظمیه تهران

در‌‌ همان نقطه که سید را کشیدند، در‌‌ همان نقطه گلوله به شاه خورد...اگر ظلمی می‌شد، از بالا می‌شد...از این خیال من و نیت کشتن شاه احدی غیر از خودم و سید اطلاع نداشت...پس قطع اصل شجر ظلم را باید کرد نه شاخ و برگ را.

ادامه مطلب