مطالب مرتبط با کلید واژه

احمد توکلی


تثبیت قیمت‌ها، طرح‌ بی‌ثبات/ بازگشت به نقطه صفر

تثبیت قیمت‌ها، طرح‌ بی‌ثبات/ بازگشت به نقطه صفر

کارشناسان اقتصادی از نمایندگان مجلس خواستند نمونه‌های موفقی از اجرای طرح‌ تثبیت قیمت‌ها در کشورهای دیگر ارایه کنند و در بیانیه خود تاکید کردند:اگر هیچ کشوری با روش‌های اداری و دستوری موظف به کنترل تورم نشده است، چرا باید این گونه روش‌های ناموفق برای کشور ما پیگیری شود.

ادامه مطلب