مطالب مرتبط با کلید واژه " انور خامه ای "


استالین و چپ‌های ایرانی در گفت‌وگو با انور خامه‌ای: استالین مُرد، استالینیسم نمُرده بود

استالین و چپ‌های ایرانی در گفت‌وگو با انور خامه‌ای: استالین مُرد، استالینیسم نمُرده بود

تقی ارانی، استالین را جاه‌طلب می‌دانست...ما مدت‌ها استالین را شخصیت برجسته‌ای می‌دانستیم که خدمات بسیاری به مارکسیسم داشته و هنوز نمی‌دانستیم حقیقت وجودی او چیست...آن زمان که استالین را شناختیم و فهمیدیم او بر اساس منافع شخصی خودش تمامی دیگر رهبران کمونیست را کشته یا به سیبری تبعید کرده است هم این ایدۀ اصلی که اگر سوسیالیسمی هست همین است که در شوروی است را از دست ندادیم...حزب توده علیه استالین موضع نگرفت...اسکندری در خلوت استالین را طعن و لعن و احسان طبری، استالین را تقدیس می‌کرد.

ادامه مطلب
انور خامه‌ای در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: کودتای ۲۵ مرداد آمریکایی و ۲۸ مرداد انگلیسی بود

انور خامه‌ای در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: کودتای ۲۵ مرداد آمریکایی و ۲۸ مرداد انگلیسی بود

فرماندهی و مدیریت کودتای دوّم که در روز ۲۸ مرداد انجام شد با انگلیسی‌ها بود و این‌ها چون در روش با آمریکایی‌ها متفاوت اقدام می‌کردند توانستند کودتا را به پیروزی برسانند...انگلیس آلترناتیوی جز شاه نداشت به همین دلیل با وجود اینکه شاه بسیار به امریکایی‌ها نزدیک بود انگلیسی‌ها مجبور شدند در حکومت بعد از کودتا به محوریت بودن افراد نزدیک به آمریکا تن دهند.

ادامه مطلب