مطالب مرتبط با کلید واژه

مجلس سوم


 منتجب‌نیا در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: امام بر انشعاب از جامعه روحانیت مبارز تاکید داشت

منتجب‌نیا در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: امام بر انشعاب از جامعه روحانیت مبارز تاکید داشت

امام شخصاً تا قریب یک ماه پیش از پذیرش قطعنامه، و یا شاید هم کمتر، مصمم بود جنگ را ادامه دهند...مسئولان نظامی، سیاسی، سیاست خارجی، رئیس جمهور وقت، نخست وزیر وقت، همه و همه بالاتفاق ادامه جنگ را منتفی دانستند...اقلیتی در مجلس حضور داشت که با وجود جمعیت به نسبت کم، مصمم بودند با دولت موسوی برخورد کنند.

ادامه مطلب