مطالب مرتبط با کلید واژه

15 خرداد


معمای جوجو و کمک یک میلیون تومانی ناصر به انقلابیون ایران

معمای جوجو و کمک یک میلیون تومانی ناصر به انقلابیون ایران

شاه: دستگیرشدگان گفته‌اند به آنها ۲۵ ریال داده‌اند تا در کوچه‌ها بدوند و بگویند زنده باد فلانی...روزنامه پیغام امروز: آدم دانه‌ای ۲۵ ریال...رئیس اداره ضدجاسوسی ساواک: مصر کمک مالی نکرده بود... جوجو را معالجه کردیم و پس از مدتی استراحت بازگرداندیم به بیروت‌.

ادامه مطلب