از نفت ملی تا دولت استبدادی

نفت ایران از سلطه استعمار تا تسلط استبداد- سید محمد صادق خرازی

نفت ایران از سلطه استعمار تا تسلط استبداد- سید محمد صادق خرازی

نفت اگر به معنای واقعی ملی شده و در اختیار مردم قرار گرفته بود ما ۲۵ سال بعد از آن گرفتار حاکمیت مستبد نمی‌شدیم...دولتی که اقتصاد نفتی تصدی‌گر را باور دارد و آن را ترویج می‌کند باید بیمناک فرهنگ اقتصاد تکدی‌گر هم باشد.

ادامه مطلب
نقش درآمدهای نفتی در توسعه‌نیافتگی سیاسی- مسعود نیلی

نقش درآمدهای نفتی در توسعه‌نیافتگی سیاسی- مسعود نیلی

در کشورهای غیرنفتی سازگاری کامل و هماهنگی قوی بین دموکراسی از یک طرف و ارتباط مالی بین دولت و مردم برقرار است...در کشورهای نفتی، در صورتی که دموکراسی همراه با تمرکز درآمدهای مالی در دست دولت باشد، تنها پوپولیسم میدان بیشتری برای عمل پیدا خواهد کرد.

ادامه مطلب
بهای نفت، بلای دموکراسی- توماس فریدمن

بهای نفت، بلای دموکراسی- توماس فریدمن

سقوط بهای نفت باعث افزایش سطح دموکراسی و آزادی در کشورهای عمده نفتی شده و زمانی که با ضعف دموکراسی در این کشورها روبرو می‌شویم، یعنی بهای نفت افزایش یافته است... اتکا به روند صادرات نفت باعث پایین آمدن ارزش‌های دموکراتیک شده و این موضوع مشمول دیگر اقلام صادراتی نمی‌شود.

ادامه مطلب
صادق زیباکلام در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: راه‌های دیگری بجز ملی کردن نفت وجود داشت

صادق زیباکلام در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: راه‌های دیگری بجز ملی کردن نفت وجود داشت

ملی شدن نفت سعادتی به دنبال نداشت... باید از ملی شدن صنعت نفت تقدس‌زدایی شود...ملی شدن نفت جامعه سیاسی ابران را به دو قطب متخاصم تقسیم کرد... مساله نفت از منظر تاریخی تا حدودی غلط مطرح شده است.

ادامه مطلب
ملی شدن نفت ایران، تجربه شکست خورده- پروفسور بروس لوسیگنان

ملی شدن نفت ایران، تجربه شکست خورده- پروفسور بروس لوسیگنان

ملی شدن نفت در ایران به ثمره نرسید و همه چیز به روند گذشته خود یعنی همان تعریفی که ونزوئلایی‌‌ها از توافقات نفتی کرده بودند، بازگشت... سه سال پس از ملی شدن نفت، تمامی‌‌ شرکت‌‌های عمده نفتی وارد عرصه انعقاد قرارداد‌ با ایران شدند.

ادامه مطلب