صوراسرافیل روی پیشخوان تاریخ

دیدن خویش از چشم دیگران/ تاملی در مشی متفاوت صوراسرافیل و حبل‌المتین و مساوات در مقایسه با نشریات پیشین- نگین نبوی

دیدن خویش از چشم دیگران/ تاملی در مشی متفاوت صوراسرافیل و حبل‌المتین و مساوات در مقایسه با نشریات پیشین- نگین نبوی

سیدحسن کاشانی، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و سیدمحمدرضا مساوات، که به ترتیب ناشران حبل‌المتین و صوراسرافیل و مساوات بودند، نه تنها به طبقات میانۀ جامعه تعلق داشتند بلکه در شمار کوشندگان سیاسی به شمار می‌آمدند...شیوۀ دیگر برای سنجش تأثیر نشریات و رسیدن به آگاهی‌هایی دربارۀ خوانندگان آن‌ها، بررسی محتوای نامه‌‌هایی است که در آن‌ها به چاپ می‌رسیدند.

ادامه مطلب
علی قیصری در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: صوراسرافیل افشاگر ارتجاع و استبداد بود

علی قیصری در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: صوراسرافیل افشاگر ارتجاع و استبداد بود

در اینکه بتوان صوراسرافیل را مشخصا نشریه انجمن خاصی دانست جای تردید هست...صوراسرافیل بازتابی از گفتمان رادیکال دوره انقلاب بود...انتقادهای گزنده‌ای که در ستون «چرند پرند» از ارتجاعیون نوشته می‌شد شماری از روحانیون را هم نگران می‌ساخت...صوراسرافیل‌‌ از محبوبیت زیادی میان مردمی که اعتقادات دینی داشتند برخوردار بود.

ادامه مطلب
منصوره اتحادیه در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: صوراسرافیل روزنامه نبود، بیانیه سیاسی بود

منصوره اتحادیه در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: صوراسرافیل روزنامه نبود، بیانیه سیاسی بود

صوراسرافیل به نظر من روزنامه نیست. وسیله و ابزاری انقلابی در اختیار حزب عامیون و اجتماعیون است، صوراسرافیل پلتفرم و جزوه یا به عبارت دیگر بیان‌نامه و بیانیه سیاسی است، انتقاد صرف است...نوشتار شب‌نامه‌ها از جنس‌‌ همان نوشته‌هایی بود که نویسندگان صوراسرافیل به آن علاقه نشان می‌دادند اما در بخش‌هایی هم توهین به طبقه و گروه‌های مرفه جامعه به چشم می‌خورد.

ادامه مطلب
منادی آزادی- جواد مجابی

منادی آزادی- جواد مجابی

صوراسرافیل حاصل خون بهای شهیدان راه آزادی است...صوراسرافیل اگرچه نخستین نشریه آزادیخواه و قانون‌طلب نیست، اما بهترین و موفق‌ترین نشریات این دوران است.

ادامه مطلب
طلوع عصر روشنگری در ایران- پردیس منوچهر، پژوهشگر دانشگاه پنسیلوانیا

طلوع عصر روشنگری در ایران- پردیس منوچهر، پژوهشگر دانشگاه پنسیلوانیا

با تجزیه و تحلیل نسخه‌های روزنامه صوراسرافیل در تبعید متوجه می‌شویم که مفهوم سلطنت نیازمند بازنگری، تفسیر مجدد و ارزیابی در این دوره پرتلاطم از تاریخ ایران است...صوراسرافیل تاثیرگذار بود، چنانکه عین‌السلطان در روز به دار آویخته شدن میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل در خاطراتش از این اعدام به عنوان یک موهبت یاد می‌کند...میرزا جهانگیرخان از تمام شیوه‌های نافرمانی مدنی برای پیش بردن گفتمان مدرنیته استفاده می‌کرد.

ادامه مطلب
صوراسرافیل هنوز بوی تازگی می‌دهد

صوراسرافیل هنوز بوی تازگی می‌دهد

هم نام روزنامه و هم تصویر آن تمثیلی بودند؛ چه آنکه روشنفکران ایرانی از سده نوزدهم به این سو رسالت خود را بیدار کردن مردم می‌دانستند و اکنون قرعه فال به نام صوراسرافیلیان افتاده بود که صور به دست گیرند و بیداری مردم و آگاهی ایرانیان را هدف قرار دهند...صوراسرافیل نخستین روزنامه و یا شاید اولین نشریه‌ای بود که سازش و مدارا با شاهی را که زیر بار متمم قانون اساسی نمی‌رفت، کنار گذاشت.

ادامه مطلب