۳۰ سال پس از چمران

چمران، مردی که سهم خدا شد!- غلامعلی رجایی

چمران، مردی که سهم خدا شد!- غلامعلی رجایی

چمران، همو که برادرش مهدی می‌گوید در زندگی چنان زاهدانه می‌زیست که پس از آنکه با رأی نمایندگان ملت بر مسند وزارت دفاع نشست، جایی نداشت و در زیرزمینی در نخست‌وزیری شب را به سحر ...

معادیخواه در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: به چمران جفای بسیاری شده است

معادیخواه در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: به چمران جفای بسیاری شده است

می‌خواهند از چهره‌هایی مثل چمران برداشت‌ ابزاری کنند، این امر شخصیت افراد را لوث می‌کند؛ در حالیکه به ظاهر در توصیف شخصیت آن‌ها مبالغه می‌شود و گاهی حرف‌های غیرواقعی و بی‌حساب درباره این افراد زده ...

بانی امل در وادی مقاومت/ نگاهی اجمالی به دوران حضور چمران در لبنان

بانی امل در وادی مقاومت/ نگاهی اجمالی به دوران حضور چمران در لبنان

مهندس بازرگان، مصطفی چمران را به امام موسی صدر معرفی کرد...ابراهیم یزدی: در سازماندهی حرکت المحرومین، دکتر چمران آرام و بی صدا، نقش برجسته‌ای داشت...امام موسی صدر رئوس، سیاست‌ها، و خطوط کلی برنامه را مشخص ...