مقالات

آخرین مقاله پژوهشی داود فیرحی: ایرانشهری و مسالهٔ ایران

آخرین مقاله پژوهشی داود فیرحی: ایرانشهری و مسالهٔ ایران

فیرحی در حالی «ایرانشهر» را یک «روایت» می‌داند که سیدجواد طباطبایی در تبیین آن نوشته: «بنده این اصطلاح را از جایی وام نگرفته‌ام بلکه این واژه، در تمام منابع ایرانی آمده و در اینجا شهر به معنای دولت و ایرانشهر به معنای کشور و دولت ایران است.

ادامه مطلب
صورت‌جلسات شورای انقلاب-۷/ پیغامی که طبری و کیانوری فرستادند

صورت‌جلسات شورای انقلاب-۷/ پیغامی که طبری و کیانوری فرستادند

خامنه‌ای: یکی از اعضای حزب توده آمد (ساواکی بود)، هوشنگ اسدی آمد و گفت با ساواک بوده، ولی کار سازمانی پیغام از کیانوری و طبری داشت. گفتند ما که تاکنون علیه انقلاب کاری نکرده‌ایم، هم حزب غیرقانونی [شده] و هم روزنامه.

ادامه مطلب