مقالات

شکنجه نکردیم، فشار و خشونت بود

شکنجه نکردیم، فشار و خشونت بود

احمد فراستی، رهبر عملیات اداره سوم ساواک، در برنامه پرگار «بی‌بی‌سی»: ما مخالفان را سرکوب نمی‌کردیم، با مخالفان مبارزه می‌کردیم/ واژه شکنجه نادرست است، اسم در خور آن فشار و خشونت است/ ۹۹ درصد در ...