مطالب مرتبط با کلید واژه

بادامچیان


اسدالله بادامچیان در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: بازرگان را نه خائن می‌دانم نه آمریکایی

اسدالله بادامچیان در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: بازرگان را نه خائن می‌دانم نه آمریکایی

من اولین شعار را برای بازرگان ساختم...بازرگان کلاه امام بر سر آمریکا بود...انتخاب بازرگان به نخست‌وزیری مصلحتی بود...دلیل اینکه امام بازرگان را نخست‌وزیر کرد این بود که در آن زمان چهره لازم را نداشتیم، بازرگان مورد پذیرش نسبی همه بود...آیت گفت مگر امام نمی‌داند که مهندس بازرگان لیبرال است؟...امام فرمود بازرگان را من انتخاب کردم، دولت من و امام زمان است مخالفت نکنید... بازرگان در عقایدش صادق بود...نظر شهید بهشتی این بود که دولت بازرگان، دولت اضطراری است نه دولت واقعی انقلاب.

ادامه مطلب