مطالب مرتبط با کلید واژه " تاریخ نگاری "


معادیخواه در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: به چمران جفای بسیاری شده است

معادیخواه در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: به چمران جفای بسیاری شده است

می‌خواهند از چهره‌هایی مثل چمران برداشت‌ ابزاری کنند، این امر شخصیت افراد را لوث می‌کند؛ در حالیکه به ظاهر در توصیف شخصیت آن‌ها مبالغه می‌شود و گاهی حرف‌های غیرواقعی و بی‌حساب درباره این افراد زده می‌شود، اما آن بایسته‌هایی که در معرفی این شخصیت‌ها نیاز هست به درستی صورت نمی‌گیرد... البته به تمام کسانی که از چهره‌های آن‌ها استفاده تبلیغاتی می‌شود این ظلم شده است.

ادامه مطلب