مطالب مرتبط با کلید واژه

موسیقی


آنارشی موسیقی

آنارشی موسیقی

چند جوان به جای اسلحه، گیتار به دست گرفته و تاثیراتی تاریخی بر جای گذاشتند. نغمه‌های آنارشی‌گونه گیتار غوغایی برپا کرد.

ادامه مطلب
علیرضا میرعلینقی در گفت‌و‌گو با تاریخ ایرانی: تاثیر موسیقی بر جنبش مشروطه، عاطفی بود

علیرضا میرعلینقی در گفت‌و‌گو با تاریخ ایرانی: تاثیر موسیقی بر جنبش مشروطه، عاطفی بود

در پی مشروطیت هنری که تا دیروز در اختیار اشراف و ثروتمندان و در پستو‌ها، دهلیزهای خصوصی، خانقاه‌ها، دربار و طبقه متوسط اعیان بود، عمومی شد...تاثیر مشروطیت آزادسازی موسیقی از فضاهای درونی به فضاهای بیرونی بود. تحول موسیقایی حدود ۲۰ سال بعد از مشروطیت شروع شد. طبیعی هم هست، چون هیچ انقلابی به طور مستقیم قادر نیست موسیقی را تغییر دهد...صفحات گرامافون تنها یک سال قبل از صدور فرمان مشروطیت وارد شد، اما اختیاراتی که موجب ضبط موسیقی شود وجود نداشت.

ادامه مطلب
ساز وزیری و ناسازگاری سنت‌گرایان/ نگاهی به روزها و رازهای کلنل موسیقی‌دان

ساز وزیری و ناسازگاری سنت‌گرایان/ نگاهی به روزها و رازهای کلنل موسیقی‌دان

وزیری از اصول انقلاب مشروطه جانبداری می‌کرد و این کار موقعیت او را در ارتش به خطر انداخت...وزیری از طریق میرزا عبدالله، با ردیف‌های موسیقی سنتی ایرانی آشنا شد...در میان نخستین گروه دانش‌آموزانی که در مدرسه عالی موسیقی ثبت‌نام کردند می‌توان به موسی معروفی، ابوالحسن صبا و روح‌الله خالقی اشاره کرد که همگی به مهم‌ترین شخصیت‌های موسیقی ایرانی در قرن بیستم بدل شدند...وزیری زنان را به حضور در مجامع فرهنگی تشویق می‌کرد که در آن زمان حرکت بسیار متهورانه‌ای به شمار می‌رفت.

ادامه مطلب
علینقی وزیری؛ ناسیونالیسم دولتی و روشنفکر موسیقی

علینقی وزیری؛ ناسیونالیسم دولتی و روشنفکر موسیقی

وزیری و دیگر اندیشه‌وران آن روزگار سود اصلی هنرها را تاثیر اخلاقی‌شان می‌دانستند... وزیری باورش را به هنری که ارزش تربیتی داشته باشد، ابراز می‌کند... وزیری نوعی هنر واقعیت‌گرا و تعلیم‌گر را می‌پسندید و ترویج می‌کرد. این نظریه تا آنجا گسترش می‌یافت که تئاتر را به واقع‌گراترین شکل ممکن تعریف می‌کرد...آنچه وزیری را تا این حد (شاید برای اهالی موسیقی) خاص می‌کند منفرد بودن اوست در میان موسیقی‌دانان هم‌دوره‌اش. او بهترین الگوی نمونه از دوران ناسیونالیسم دولتی خواهد بود.

ادامه مطلب