پاورقی

رییس شورای شهر یاسوج در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: مجسمه آریوبرزن به پارک یا موزه منتقل می‌شود

رییس شورای شهر یاسوج در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: مجسمه آریوبرزن به پارک یا موزه منتقل می‌شود

به دستور سپاه پاسداران مجسمه آریوبرزن باید از میدان شهر حذف شود اما شورای شهر سعی دارد با توجه به مسائل قانونی و البته نظر مردم فکری برای این مجسمه بکند... این مجسمه برای شهر ...

از شاهنامه مهجور تا مجسمه‌های مغضوب/ نگاهی به پاکسازی نقاشی‌ دیواری مشهد و جنجال مجسمه‌ها در ساری و یاسوج

از شاهنامه مهجور تا مجسمه‌های مغضوب/ نگاهی به پاکسازی نقاشی‌ دیواری مشهد و جنجال مجسمه‌ها در ساری و یاسوج

مجسمه آریوبرزن که تندیسی از سردار بزرگ و فداکار دوره هخامنشیان است هم اسمش با میدان مطابقت دارد و هم میدان موقوفی نبوده است و علتی که برای این انتقال بیان کرده‌اند نحوه قرار گرفتن ...

آریوبرزن؛ بزرگ سردار بی‌آوازه/ مقاومت آریوبرزن در مقابل سپاه اسکندر به روایت تاریخ

آریوبرزن؛ بزرگ سردار بی‌آوازه/ مقاومت آریوبرزن در مقابل سپاه اسکندر به روایت تاریخ

اسکندر از شجاعت آریوبرزن خوشش آمده و به او می‌گوید اگر تسلیم شود سر سلامت به در می‌‌برد، ولی آریوبرزن در جوابش می‌گوید: «شاهنشاه ایران مرا به اینجا فرستاده تا از این مکان دفاع کنم ...