برگزیده‌ها

به مناسبت درگذشت میخائیل گورباچف

به مناسبت درگذشت میخائیل گورباچف

از این موضوع مهم که فروپاشی شوروی بدون خونریزی به وقوع پیوست، نباید سرسری عبور کرد. بی‌تردید نقش ویژه و اساسی گورباچف در این امر انکارناپذیر است.

نقشه راه مصدق؛ ملی‌گرایی آزادیخواهانه

نقشه راه مصدق؛ ملی‌گرایی آزادیخواهانه

منشور مصدق گرچه ملی است اما نشانی از گرایش به «شوونیسم» و نگاه ناپسند به همسایگان ندارد. این منشور همان نقشه راه مصدق است که برای دولت – ملت‌سازی در معنای مدرن و دموکراتیک تنظیم ...

پایان شبهات درباره درگذشت امام و احمد خمینی

پایان شبهات درباره درگذشت امام و احمد خمینی

در کشاکش شکایت از حسین دهباشی در فقره ادعای درگذشت سید احمد خمینی، ادعایی درباره رحلت امام خمینی مطرح شد؛ این بار از جانب حمیدرضا نقاشیان که مدعی ترور بیولوژیک رهبر انقلاب شد.

گپ‌وگفت فرخ نگهدار با هوشنگ ابتهاج

گپ‌وگفت فرخ نگهدار با هوشنگ ابتهاج

هوشنگ ابتهاج به خاتمی چه پیغامی داد؟/ مجادله هوشنگ ابتهاج با کیانوری پس از توقیف آیندگان/ شعری که هوشنگ ابتهاج چند روز پس از انقلاب سرود

محمدرضا پهلوی و مساله بحرین

محمدرضا پهلوی و مساله بحرین

مضمون مذاکرات طولانی و عذاب‌آور ایران و انگلیس برای یافتن یک فرمول آبرونگهدار برای شاه جهت رها کردن بحرین متمرکز بود بدون اینکه به نظر برسد او برای تسلیم خاک ایران با بریتانیا تبانی کرده ...