اسناد ویکی لیکس

چه شد کانون نویسندگان ایران شب‌های شعر برپا کرد؟

چه شد کانون نویسندگان ایران شب‌های شعر برپا کرد؟

این شب‌های شعر و سخنرانی نموداری از حیات تازه کانون نویسندگان ایران است...کانون نویسندگان ایران خواستار لغو سانسور و انحلال همه ادارات و سازمان‌هایی است که برخلاف قانون اساسی به این کار مبادرت می‌کنند. این یگانه شرط داد و ستد طبیعی و ثمربخش اندیشه، یگانه شرط نمو استعداد‌ها و ارتقای سطح فرهنگ در ایران است...پیشرفت ما در گرو خلاصی از تنگنای پسند و ناپسند رسمی است.

ادامه مطلب
در موقعیت تئا‌تر و سینما/ من به این آزادی مشکوکم

در موقعیت تئا‌تر و سینما/ من به این آزادی مشکوکم

می‌دانید که نمی‌توانید نمایشی بدهید که در آن واقعیت را در مورد تاریخ ایران بگویید؟...سابقه‌ای به وجود آمده که هر کار فرهنگی خود به خود خطرناک است...متاسفانه دعایی که کورش یا داریوش ـ یادم نیست کدام یکی ـ زمانی کردند اینجا اتفاق نیفتاد. گفت خداوند سرزمین مرا از خشکسالی و دروغ نگه دارد...روزگاری که در آن دستگاه دولت از طرفی، و جماعت با فرهنگ از طرف دیگر، به یکسان سازنده را محدود می‌کنند بد روزگاری است... جریانی فکری موفق شده این نسل را به صورت دلال، واسطه، شومن، و بساز و بفروش در بیاورد.

ادامه مطلب