جراحی‌های بزرگ اقتصاد ایران

اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است، که در حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شود. بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایهٔ صادرات نفت و گاز است (۸۰٪). در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰٪ درآمد...

تثبیت قیمت‌ها، طرح‌ بی‌ثبات/ بازگشت به نقطه صفر

تثبیت قیمت‌ها، طرح‌ بی‌ثبات/ بازگشت به نقطه صفر

کارشناسان اقتصادی از نمایندگان مجلس خواستند نمونه‌های موفقی از اجرای طرح‌ تثبیت قیمت‌ها در کشورهای دیگر ارایه کنند و در بیانیه خود تاکید کردند:اگر هیچ کشوری با روش‌های اداری و دستوری موظف به کنترل تورم ...

موسی غنی‌ نژاد: جراحی‌های اقتصادی مردم را به مشارکت ترغیب نمی‌کنند

موسی غنی‌ نژاد: جراحی‌های اقتصادی مردم را به مشارکت ترغیب نمی‌کنند

اصلاحات ارضی عزل زمینداران و سیاستمداران سنتی بود که بعد از مشروطه تا آن زمان قدرت را در دست داشتند...کارشناسان از شاه می‌خواستند که برنامه‌های اقتصادی با سرعت معقول‌تری اجرا شود...آقای هاشمی با دست خالی ...

تمدن بزرگ، فشار بزرگ/ پرده چهارم: تبخیر یک رویا

تمدن بزرگ، فشار بزرگ/ پرده چهارم: تبخیر یک رویا

بسیاری از اقتصاددانان بر این گمان‌اند که در پس اندیشه تمدن بزرگ نوعی استراتژی اقتصادی نهفته بود، که به نظریه «فشار بزرگ» شهرت دارد. بنابراین نظریه کشورهای جهان سوم گرفتار چنبر دور باطل فقرند.در این ...