تاریخ معاصر از منظر امام خمینی(ره)

امام خمینی و اصالت رای جمهور- محمدتقی فاضل میبدی

امام خمینی و اصالت رای جمهور- محمدتقی فاضل میبدی

مروری بر اندیشه‌های امام در پاریس و در سخنرانی‌های پس از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد که ایشان برای رای «جمهور مردم» اصالت قائل بودند...اندیشه جمهوریت، آزادی، رای مردم و مردم‌سالاری جزو اندیشه‌های رکنی نظام جمهوری ...

رهیافت تاریخی در اندیشه امام خمینی/ از تاریخ‌‌اندیشی تا خطر تحریف تاریخ

رهیافت تاریخی در اندیشه امام خمینی/ از تاریخ‌‌اندیشی تا خطر تحریف تاریخ

حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو حکم حکومتی بود...در جنبش مشروطیت همین علما در رأس بودند...از اول که رضاشاه آمد اینجا، این را انگلیسی‌ها آوردند...در نامه‌ای به کاشانی نوشتم که لازم است برای جنبه ...

امام، شیخ فضل‌الله و حکومت مشروطه - ابوالفضل شکوری

امام، شیخ فضل‌الله و حکومت مشروطه - ابوالفضل شکوری

امام، مدرس را نمونه انسانی واقع‌بین که سیاست را به درستی درک کرده است، معرفی می‌کنند...امام در بسیاری از اشاراتشان به مدرس در کنار چهره مبارزاتی او، ساده‌زیستی‌اش را نیز مطرح می‌کنند...امام به صور مختلف ...

بهشتی‌سرشت در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: امام معتقد بود رضاخان با اعلام جمهوری زیر سوال می‌رود

بهشتی‌سرشت در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: امام معتقد بود رضاخان با اعلام جمهوری زیر سوال می‌رود

شاه در بخشی از کتاب «پاسخ به تاریخ» درباره ماجرای جمهوری‌خواهی رضاخان می‌گوید من تعجب می‌کنم وقتی پدر من خواست اعلام جمهوری کند همه علما گفتند بد است، اما زمان خود گفتند خوب است. امام ...

امام خمینی و دانش تاریخ- حسن حضرتی

امام خمینی و دانش تاریخ- حسن حضرتی

امام چندان نگاه مثبتی به تاریخ سیاسی و سلاطین گذشته ایران ندارد و به تبع آن، گذشته سیاسی ملی را چندان مایه مباهات نمی‌داند...امام خمینی از معدود اندیشمندان مسلمان است که دانش تاریخ را جزو ...