وقایع اتفاقیه

آخرین مقاله پژوهشی داود فیرحی: ایرانشهری و مسالهٔ ایران

آخرین مقاله پژوهشی داود فیرحی: ایرانشهری و مسالهٔ ایران

فیرحی در حالی «ایرانشهر» را یک «روایت» می‌داند که سیدجواد طباطبایی در تبیین آن نوشته: «بنده این اصطلاح را از جایی وام نگرفته‌ام بلکه این واژه، در تمام منابع ایرانی آمده و در اینجا شهر به معنای دولت و ایرانشهر به معنای کشور و دولت ایران است.

ادامه مطلب
رضاشاه در نقطه کور تاریخ

رضاشاه در نقطه کور تاریخ

رضاشاه مفتی اعظم اورشلیم، نخست‌وزیر، بخشی از اعضای کابینه او، رئیس ستاد مشترک و چند فرمانده ارشد ارتش عراق را به ایران پذیرفت و پذیرایی کرد تا در شهریور به تیر خشم چرچیل گرفتار شود.

ادامه مطلب