مطالب مرتبط با کلید واژه " غرضی "


غرضی در گفت‌و‌گو با تاریخ ایرانی: دولت بازرگان عقبه اجتماعی نداشت

غرضی در گفت‌و‌گو با تاریخ ایرانی: دولت بازرگان عقبه اجتماعی نداشت

در سال ۱۳۴۳ در دادگاه مهندس بازرگان شرکت کردم...نقد ما به اعتقادات مهندس بازرگان و همراهانشان بود...دولت مهندس بازرگان آن قدر از اوضاع مطمئن بود که حتی تجهیزاتی را که شاه از آمریکا خریده بود واگذار کرد...این گفته مهندس بازرگان و دوستانشان که انقلاب تمام شده و مردم دیگر بروند در خانه‌هایشان بنشینند و کار را به دولت واگذار کنند، از ناحیه انقلابیون پذیرفته شده نبود...دولت بازرگان بر اساس اعتقادات خودشان معتقد بود باید با اروپا و آمریکا کنار آمد...بازرگان یک مسلمان متدین مبارز بود.

ادامه مطلب