مطالب مرتبط با کلید واژه

اسناد سیا


مصدق! تو داری آوازهٔ ما را نابود می‌کنی

مصدق! تو داری آوازهٔ ما را نابود می‌کنی

این دام بزرگی است که مصدق در آن افتاده، پیوستن به کمونیست‌ها برای ترغیب و تشویق ما به رفتار زمخت، زشت و خارج از ‌نزاکت. ما ایرانی‌ها باید دست برداریم از رفتار کردن شبیه بلشویک‌ها و به منش ملی سنتی‌مان وفادار بمانیم...بعضی مردمان ما حتی تا جایی پیش رفته‌اند که به صورت همسر سفیر آرژانتین اسید پاشیده‌اند. بعضی آدم‌هایمان به خارجی‌ها حمله کرده‌اند و به ماشین‌ خارجی‌ها سنگ زنده‌اند و در روزهای اخیر بار‌ها شده که مردممان با همدیگر دعوا کرده‌اند و گلاویز شده‌اند ــ حتی در مجلس.

ادامه مطلب
شاه با اعدام مصدق موافقت کرد

شاه با اعدام مصدق موافقت کرد

در صورت بروز اقدامی از سوی حزب توده، شاه دستور داده نگهبانان مصدق درجا او را بکشند...حزب توده ظرف سی روز آتی حمله‌ای برای نجات مصدق انجام خواهد داد.

ادامه مطلب
از نیروهای عملیات آژاکس تقدیر می‌شود

از نیروهای عملیات آژاکس تقدیر می‌شود

۴۱۲ نفر از اعضای حزب توده دستگیر شده‌اند...اعضای عادی حزب توده قرار است به لرستان تبعید شوند...الان در درون دولت وزرا عموما موافق اخراج اعضای حزب توده از وزارتخانه‌های دولتی‌اند. وزرا اعضای حزب توده را نمی‌شناسند و باید آن‌ها را پیدا کنند...حزب توده در داخل سفارتخانهٔ شوروی دارد روزنامه‌هایی چاپ می‌کند...حزب توده تلاش می‌کند ائتلافی با عناصر طرفدار مصدق تشکیل بدهد...فرماندار نظامی تهران مؤکدا می‌گوید ائتلاف مصدق ـ توده را از هم گسسته و اینکه بازار هم دیگر مصدق را‌‌ رها کرده است.

ادامه مطلب