مطالب مرتبط با کلید واژه " زیباکلام "


صادق زیباکلام در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: راه‌های دیگری بجز ملی کردن نفت وجود داشت

صادق زیباکلام در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: راه‌های دیگری بجز ملی کردن نفت وجود داشت

ملی شدن نفت سعادتی به دنبال نداشت... باید از ملی شدن صنعت نفت تقدس‌زدایی شود...ملی شدن نفت جامعه سیاسی ابران را به دو قطب متخاصم تقسیم کرد... مساله نفت از منظر تاریخی تا حدودی غلط مطرح شده است.

ادامه مطلب
زیباکلام: پروژه رضاخان قبضه کردن قدرت بود نه استقرار جمهوری

زیباکلام: پروژه رضاخان قبضه کردن قدرت بود نه استقرار جمهوری

مخالفت مدرس،بهار و برخی دیگر با جمهوریت ربطی به مذهب ندارد... مدرس اصلاً و ابداً به دنبال حکومت اسلامی نبود... سلطنتی مثل احمدشاه تمام وحدت ملی را از بین برده بود...مدرس نه تنها با استفاده از احمدشاه و همکاری با او تلاش می‌کند رضاخان را مهار کند بلکه بدتر از احمدشاه. او حتی با شیخ خزعل هم همکاری می‌کند

ادامه مطلب