مطالب مرتبط با کلید واژه

فرح پهلوی


ظاهر من برای فرح پهلوی عجیب بود

ظاهر من برای فرح پهلوی عجیب بود

تلویزیون نامه‌ای برای من فرستاد و برای همکاری دعوت کرد....اولین سری عکس‌های معماری من از مسجد جامع عباسی است... برای اولین بار بود فرح عکاس غیرفرنگی می‌دید... علی پهلوی از لحاظ ظاهر و همچنین قیافه شباهت‌های بسیاری به من داشت. ما هردویمان در چارچوب‌های آن زمان آدم‌های عجیب و غریبی به حساب می‌آمدیم. علی بعد‌ها انقلابی شد و اسم فامیلش را اسلامی گذاشت... خیلی‌ها از جمله برادر من - شهریار- به جشن هنر شیراز ایراد می‌گرفتند و می‌گفتند که این سیستم بورژوازی است.

ادامه مطلب
مرور آخرین روزهای شاه/ مرگ داماد مصر در قاهره

مرور آخرین روزهای شاه/ مرگ داماد مصر در قاهره

اولین دیدارشان به ۵۰ سال قبل برمی‌گشت؛ یکی افسر جوان بود و یکی ولیعهد ایران.افسر جوان رئیس جمهور مصر شده بود و ولیعهد جوان، شاه فراری ایران... پیکر شاه به کاخ عابدین منتقل شد، همان کاخی که ۵۲ سال قبل مراسم ازدواجش با فوزیه در آن برگزار شده بود.

ادامه مطلب